Đã đóng

Wordpress Payment gateway for Payfast -- 2

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1371 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Develop a plugin that can be installed on any wordpress website, to accept Payfast as payment gateway even if woocommerce or any other shopping cart is not installed on that website. Payfast is a South African payment gateway and accepts payments in South African Rand.

[url removed, login to view]

i want to use it on the Vantage theme by [url removed, login to view]

but it should not be limited to the Vantage theme. Would that be possible?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online