Đã đóng

Wordpress Plugin Install and Set UP - 21/04/2017 12:11 EDT

Dự án này đã được trao cho celalaybar với giá $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Install and SET UP all the necessary plugins for website speed, such as Total Cache, MaxCdn and other important plugins for website to run better.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online