Wordpress Portfolio Theme Direct Link Solution (Java)

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $70 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Need a custom solution for specific buttons (Shred More) on this page: [url removed, login to view] to link to ONLY to it's specific applications in the portfolio module instead of linking all applications (categories) as it currently does.

Need the same solution for this page: [url removed, login to view] that links to secondary "Portfolio" with different categories.

In short, need solution for both pages to link to the individual categories/applications instead of main portfolio pages with all categories.

Please only bid if you can start immediately, can complete quickly and with a estimated time of completion. Also please bid only if you understand the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online