Còn mở

Wordpress Portfolio Theme Direct Link Solution (Java)

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $70 AUD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Need a custom solution for specific buttons (Shred More) on this page: [url removed, login to view] to link to ONLY to it's specific applications in the portfolio module instead of linking all applications (categories) as it currently does.

Need the same solution for this page: [url removed, login to view] that links to secondary "Portfolio" with different categories.

In short, need solution for both pages to link to the individual categories/applications instead of main portfolio pages with all categories.

Please only bid if you can start immediately, can complete quickly and with a estimated time of completion. Also please bid only if you understand the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online