Đã đóng

Wordpress Price-Range-Slider-Filter Plugin

Dự án này đã được trao cho webcraft1 với giá $225 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I already have this plugin in full function. You must change the "look" (color), add minor characteristics, and apply the same code already in the plugin and it must function as native Plugin inside the WP Theme.

This project includes:

1. Customizing Plugin (it's not from zero, the code and plugin is already in the Theme)

2. Login/Register Pop-Up

3. Add Email Button with PopUP Form

You will work via TeamViewer and enter my Remote Access to IIS server.

Only respond to this project if you have the required skills above.

Best Regards.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online