Đã hoàn thành

Wordpress Template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DigitalMellow với giá $22 USD / hour trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I have a wordpress website and I need a wordpress expert to put the framework together within the theme I have chosen. This will just be getting Home and four other pages structured within the theme and the menus and navigation connected to them. I will do all the writing and additional pages as needed. I just need to get someone to start the project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online