Wordpress Template

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 42

Mô Tả Dự Án

I have a wordpress website and I need a wordpress expert to put the framework together within the theme I have chosen. This will just be getting Home and four other pages structured within the theme and the menus and navigation connected to them. I will do all the writing and additional pages as needed. I just need to get someone to start the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online