Đã đóng

Wordpress Vantage theme add payment gateway

Dự án này đã được trao cho ieota với giá R1000 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Wordpress Website

Theme: Vantage premium theme. Documentation is available for adding new payment gateway.

I need the theme to accept the south african rand as currency and to include payfast (a south african payment gateway) as payment gateway.

Link to payfast documentation: [url removed, login to view]

Link to Vantage Theme Documentation: [url removed, login to view]

Website that i want the plugin to work in: [url removed, login to view]

I need to own the plugin and want to use it on other Vantage theme websites.

Please find attached Vantage documentation on adding a new payment gateway.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online