Còn mở

Wordpress Vantage theme add payment gateway

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R520 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Wordpress Website

Theme: Vantage premium theme. Documentation is available for adding new payment gateway.

I need the theme to accept the south african rand as currency and to include payfast (a south african payment gateway) as payment gateway.

Link to payfast documentation: [url removed, login to view]

Link to Vantage Theme Documentation: [url removed, login to view]

Website that i want the plugin to work in: [url removed, login to view]

I need to own the plugin and want to use it on other Vantage theme websites.

Please find attached Vantage documentation on adding a new payment gateway.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online