Đã đóng

Wordpress Woocommerce Products Data Entry

Dự án này đã được trao cho iamkumarchandan với giá $300 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Need to batch upload products (19000) onto Woocommerce (Wordpress). Need to update attributes and search filter.

Have to be completed by 20 Feb.

Please see [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online