Đã đóng

Wordpress coding issue needs fixing

Dự án này đã được trao cho sumonkhansl với giá $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I am using a plugin called WooCommerce Checkout Manager which allows me to put extra fields in the "billing address" area of wordpress. When people go through the checkout and fill in the details in the new fields, the populate to the database with no problem. BUT

When you go back to "my-account" and look at the billing address, only 2 of the fields are pulling the data and showing the data from the database. The others just show a placeholder and nothing else. I would like someone to look at this and get it fixed please.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online