Đã hoàn thành

Wordpress expert wanted: Clear overview-page for a mother-category-site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi coredeveloper201 với giá €60 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Dear Developers,

I search a Wordpress expert, who can create a clear overview-page for a mother-category-site.

My current article listing looks not good and I wish to create 8 boxes.

Please do the job in the next 12 hours.

Thanks for bidding.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online