Đã hoàn thành

Wordpress plugin development

Dự án này đã kết thúc thành công bởi umbrellasofts với giá £150 GBP trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£150 GBP
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. in wordpress and create a plugin for me .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online