Đã đóng

Wordpress theme HomePage modification: apply new design from PSD

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

Hello. Please, read carefully the details and the requirements before placing a bid.

This is a project for Wordpress/PHP/HTML5 & CSS3 geeks! I need to change the HomePage design. Right now I use wordpress premium theme which is fully customizable and I want to change its homepage according to the new design.

DOWNLOAD THE ATTACHED TXT FILE IN ORDER TO UNDERSTAND THE TASK COMPLETELY. THEN ASK FOR THE DESIGN JPG VERSION THROUGH THE CHAT. THEN PLACE A BID.

1. Convert the current new PSD to Wordpress homepage theme

2. Please, only use latest technologies: HTML5 & CSS3 !!! Otherwise, I won't accept it AND PROVIDE CLEAN SEMANTIC CODE

3. Provide a mobile responsive theme.

[url removed, login to view] all necessary coding of missing features of current theme

ALSO: you must be familiar with VISUAL COMPOSER

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online