Còn mở

Wordpress top posts list

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £13 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

I need to change the stories in my Top Posts list in my wordpress blog [url removed, login to view] I want to select what stories appear in this Top Posts lists and what order they appear in. I need this done tonight or tomorrow before lunch.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online