Đã hoàn thành

Wordpress troubleshoot and translation plugin

Dự án này đã kết thúc thành công bởi techitec với giá €34 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

i need some troubleshoot for a wordpress website. I don't have the admin password but I have access to the FTP. So I modified some files to get access (a common trick) but now the site doesn't work anymore.

I also need a WP-plugin to create a english version of a german site. I have all contents ready.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online