Đã đóng

Write API to get Instagram feeds of any user.

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

I want to get instagram feeds of users coming to my website. So the required flow will be:-

There will be 1 html page and 1 button on it. When user click on it , it will ask required permission from instagram using Insta Api or any other way. If user allowed it , then save required access tokens in Web local storage and keep fetching the insta feeds for that user. Php or nodejs.. any thing will be ok . But need this POC flow

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online