Đã hoàn thành

Write an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi LeoSimola với giá $85 AUD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$85 AUD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I want an dating app.I want an dating app.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online