Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $228 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

The purpose of this app is for the driver to be able to generate orders, invoices and return using a handheld pos with printer (android)

Attached is the detailed file

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online