Write a Simple software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Hello, Paying someone to code a simple program for me. It's a website proxy viewer.

Basically users can have the option to stay on the web page for a certain time, they can also import proxies in IP:Port format from a txt document. Also they can have a option to view it in web browser while it's going or it can run it background, also a label to count how many views it has counted.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online