Đã đóng

Write a Simple software

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello, Paying someone to code a simple program for me. It's a website proxy viewer.

Basically users can have the option to stay on the web page for a certain time, they can also import proxies in IP:Port format from a txt document. Also they can have a option to view it in web browser while it's going or it can run it background, also a label to count how many views it has counted.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online