Đã đóng

Write Software for Finance Based Company

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2872 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I am looking to create a sort of login software for financing. I would like to create a software to help store, organize and compute statements and contracts through a login-able database. There will be forms that will need to be auto populated and the backend (customer login) needs to be user friendly.

A few main points:

I will need this software to:

- create (print or e-mail) statements based on users information.

- auto populate a provided contract with fields given from an applicant.

- Organize (man) applicant accounts by name, amount owed, amount paid, late fees and APR.

I will provide more details upon your qualified proposal.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online