Đã hoàn thành

Write code for an online calculator for sagittal heights based on generic code I will provide

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rinsadsl với giá £300 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I will provide generic reference code and image files. I need an online calculator to emulate the functionality of a sample I will provide.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online