Đã hoàn thành

Write an iPhone and Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ypsilonindore với giá $200 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Basically its an app sorting under mental health that needs to have an algorithm that can

conclude what state of mind a person is in - based from a wide range of questions - that adds up

to a conclusion.

It also needs:

A self controlled backend system - so we can update the app with newsletters etc etc.

Automatic OS update for the choosen platform

Push messages

The graphic design

Apps development

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online