Đã hoàn thành

Write a php parser that exports data to excel

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TuyenPHP với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

so i have a few html files that i need parsed. I need the parser to be written in php. The export must be to excel. The data on each html file im looking for is simple. First i need the case number, this "position" on the html file doesn't change. Next i need every instance of money, and the whole line that that one instance is on in a cell. There are multiple instances of money thought each html file, and there postions change. I have included another parser that i have had wrote as a example of what i what, so most of the work is done. I just dont know how to set up the array and do a for next loop on each file. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online