Đã đóng

Write script to leverage APIs from VoiceStorm ([url removed, login to view]) to upload tags on users within the system

Dự án này đã được trao cho wee493 với giá $800 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We need someone to write script to use the APIs for VoiceStorm see them at [url removed, login to view] where we need you to pull data from a file that is on an FTP server and then have then call the APIs for a set of users and update the user tags for each - GET /v1/usertags - this script would run every week and would check for the file and then load the attributes for the file.

The file would be formatted with the user email or user id and then the attribute (tag) and the tag details.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online