Đã hoàn thành

Write sdedicated server optimization

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kuldeepvk với giá ₹3500 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹3500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

we have a dedicated server at Godaddy, and our website is built with wordpress and few custom plugins. Even for 150 users online on website, CPU is going at 99% usage. I need some one to fix the server configuration for better cpu usage.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online