Đã hoàn thành

Write a simple WordPress Plugin

Dự án này đã kết thúc thành công bởi suhelshaikh với giá $526 SGD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hi,

I need someone experienced in WordPress plugin development to help out with my project. I hope you will be using Boilerplate framework if possible. Please also implement the best practices of coding to prevent security loopholes.

Admin side feature

1. upload file button to update to database

2 A table to show all data in database and also mass edit table

3. Forms to update data in database

User public side

1 - A table to show all data in database and also mass edit table

2 - Forms to update data in database

Table and forms must be mobile responsive.

More details of the features will be given after confirmation of project. Deadline would be best by this weekend Sunday. Around 2-3 days.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online