Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $356 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

We operate [url removed, login to view], a consumer website for condos. We are looking for an experienced author to write a monthly feature article on condo living.

Want the pieces to have compelling headlines and text, providing real value to the user base. This is not for SEO, but to deliver quality content to our readers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online