Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho JinMeng08 với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

We have a wordpress site. It is live now, but it requires some bugs fixes to work at 100%. Also, we want to add a couple of new features. We bought the template and changed it to fit our needs.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online