Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I launch multiple servers on Vultr, Digital Ocean, Linode at once, 500 of them, now what i need is someone who can make me a script to launch 500 servers with 1 click, extract all IP add and. and also able to destroy all servers with 1 click

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online