Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho NextStepTech với giá $61 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

consume json api for easy to book for 2 towns

Schematic Diagram:

Search API:

> Get Rate (muti-hotel request, accept max 20 hotels per request)

Endpoint URL: [url removed, login to view]

Booking API:

> Booking availability (check rate again, only one hotel per request is allowed)

Endpoint URL: [url removed, login to view]

>Booking Submit (Send a booking request of previously searched hotel & room type/rate plan)

Endpoint URL: [url removed, login to view]

>>Booking Verify (Get detail of existing booking)

Endpoint URL: [url removed, login to view]

>>Booking Cancel (Cancel a booking)

Endpoint URL: [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online