Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹21658 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We are Security solution provider

working on .net

We need software coding for below process pls quote it category wise 1 & 2

1. RTSP Stream capture of IP Based cctv camera (ONVIF)

a) people motion tracking

b) People counting

c) individual frame received from RTSP Stream to pass on to our software for further face analysis

2. Offline video will be fed in our system, Video (upto 30 FPS) to be disintegrated into individual frame with high speed. individual frame will be analysed by our face analysis software

pls contact I will align my software team with you ou may clearly give demo codecs for testing purpose thereafter licensed version we will buy from you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online