Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho maxsmith8 với giá $250000 JMD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$135000 - $270000 JMD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Require a web-based software for a growing database of customers, that provides accounting and inventory functionality.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online