Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $200 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Need some software to make guys please help

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online