Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $707 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

The project is MLM help plan with special module Incorporated into the existing script or template.

1.) Automated member to member pairing

2.) Admin should receive marching bonus after 5 member to member pairing set has been done and admin bank details should be send to the Get help pool for payment as everyone one the list. The admin details should be set by the admin and edited at anytime.

3.) Members should be able to give and get help with Bitcoin

4.) Referral system and bonuses should be working.

5.) Transaction currency option should be set by members to their country local currency

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online