Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Yknox với giá $5154 MXN trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Mini ERP - Start with Goals-task-reporting module

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online