Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $287 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Dear Freelancers, I have a car rental company and I would like to have a Management Software for Invoices, Tracking cars, Assurance renewals, Mileage control and Fuel management. The Software must be accessible online for us to check all the info wherever we are.

Kindly give me proposals that would fit best my business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online