Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho alliedbandna với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello ~ My intention is to create a "template" to take a picture of someones house (their new roof) on my phone - Android platform - Phone: Google Pixel

I want to be able to immediately send that picture to the homeowner with "words already written" - AND a link that takes them to my Facebook "Seacoast Roofing of NH" Page.

My Objective: Get people to "Post" their picture of the new roof on THEIR Facebook page. That way people will see their new roof picture on their profile page. I would like a link to my Facebook Page already embedded in the photo - either as a link, or something.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online