Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Hello ~ My intention is to create a "template" to take a picture of someones house (their new roof) on my phone - Android platform - Phone: Google Pixel

I want to be able to immediately send that picture to the homeowner with "words already written" - AND a link that takes them to my Facebook "Seacoast Roofing of NH" Page.

My Objective: Get people to "Post" their picture of the new roof on THEIR Facebook page. That way people will see their new roof picture on their profile page. I would like a link to my Facebook Page already embedded in the photo - either as a link, or something.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online