Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £100 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I'm looking for someone to develop astrology software to make an interactive map. By inputting birth details, it should give the relocation Ascendant and Midheaven for clicking anywhere on the map worldwide. Also to give the coordinates. Here is a site where they have a similar map. I would like it similar how to use to this one, except that I also want the astrology relocation details for each place clicked on a map: [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online