Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £106 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £100 GBP
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I'm looking for someone to develop astrology software to make an interactive map. By inputting birth details, it should give the relocation Ascendant and Midheaven for clicking anywhere on the map worldwide. Also to give the coordinates. Here is a site where they have a similar map. I would like it similar how to use to this one, except that I also want the astrology relocation details for each place clicked on a map: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online