Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I play a simple click based game with a large RPG community based from it. We currently have a player made website that allows you to do mulitple tasks within the game at one time instead of clicking over and over again. Sadly, the developer for this site hasn't played the game in half a decade and is the only admin for the site. We need another copy of this site that the players who are currently active can use. Can link the game and website in question upon request.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online