Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1236 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I own a website that allows users to manage construction drawings. We need a web browser plugin to process pdf files. Here is what I want to happen:

1. User uploads a multi-page pdf file. Our web plugin will split each of the pages into it's own file with a very specific filename syntax

2. The filename will be dynamically parsed from it's respective page. The user will select the areas of the page to be parsed.

This may sound complicated, so I created a youtube video to describe what I need:

[url removed, login to view]

Bluebeam Revu is a desktop application that has many capabilities. One of it's little-known capabilities is this type of auto parser, but I would like offer it to all my web users via internet browser plugin.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online