Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €218 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Staff and Travel Cost Management

Functionality:

Employee Functionalities:

1.) Employee can login and create a travel cost refund request using a standard form and monitor the status of request and receive automated status change emails. Users must select the project name.

Admin Functionalities:

1.) Employee Overview with sorting of skills, contract details, pictures, definition of employee login.

2.) Assign projects to the employees.

3.) Employee Travel Management , view submitted requests for travel and approve, decline, edit them, or set paid status.

4.) Per Diem calculation create for each employee per diem calculation based on the fixed rule formula and store the details in the travel cost database.

5.) Possibility to create reports for travel cost based on employee or project.

6.) Administrator can create users (employees).

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online