Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

Want to get two mobile payment gateway plugins developed. These are Sri Lankan mobile companies and they have given me codes. Each of these should be available for checking out customer to choose in the woocommerce checkout page.

You as an expert of PHP, can either develop these two as easy-to-use plugins or instruct me how to integrate each to checkout page. If it is a plugin, payment settings should be able to set in woocommerce payment settings.

I attach two documents herewith.

Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online