Write some Software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

we need the following three chef cookbooks, in order of priority

1) patch ubuntu (e.g. apt-get -y upgrade)

2) add user exceedium-pwd with password sevis2016 to linux box and to group wheel

3) add ntp servers:

echo "server [url removed, login to view] iburst" >> /etc/[url removed, login to view]

echo "server [url removed, login to view] iburst" >> /etc/[url removed, login to view]

service ntpd restart

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online