Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nubelo_HqdO801o với giá $13 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

we need the following three chef cookbooks, in order of priority

1) patch ubuntu (e.g. apt-get -y upgrade)

2) add user exceedium-pwd with password sevis2016 to linux box and to group wheel

3) add ntp servers:

echo "server [url removed, login to view] iburst" >> /etc/[url removed, login to view]

echo "server [url removed, login to view] iburst" >> /etc/[url removed, login to view]

service ntpd restart

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online