Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $633 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Good day to all!

I have an old ecommerce website and i am getting information from suppliers in 3 types of formats:

1. API

2. XML

3. CSV

at the moment, all products in the catalog, we add manually to the site.

our website is not able to add all the products in a single format, for easy operation

I need a programmer who can create a section in the site admin to upload information.

in short

1. Create a section in the admin site to upload information to the catalog via one format files.

2. Combine 3 data format into one to simplify the work with the catalog.

3. Check and compare the information from the sources in automated mode

Site Management System: hCMS v1.4

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online