Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £222 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

i need someone who can help me send mass mail and make sure it gets to inbox. i have a c panel set up to where the responses will be gathered and sent to me .

i have a mail scanner so no need for smtp and a linux server subscription i was told thats all i need if anyone can help.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online