Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Project to query Facebook, Twitter, Instagram for set of keywords - that we can ad later - that shows how often they are mentioned, talked about, etc. I would like for it to query with the option of last 90 days, 60 days, 30 days and today. This will need to be web-based for ease of use. PHP, .NET, whatever you recommend. **Later project will be to make this data look better with graphs, etc**

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online