Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Project to query Facebook, Twitter, Instagram for set of keywords - that we can ad later - that shows how often they are mentioned, talked about, etc. I would like for it to query with the option of last 90 days, 60 days, 30 days and today. This will need to be web-based for ease of use. PHP, .NET, whatever you recommend. **Later project will be to make this data look better with graphs, etc**

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online