Đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $641 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need powerful chrome extension which can pull data from ebay website when checking supplier/source website.

Extension will grab all product titles from supplier's product page when visiting supplier page. It will compare all products titles on eBay and generate following results.

1. how many eBay sellers are selling that product

2. how many total sales in last 30 days, 14 days and 7 days

3. how many sellers out of total sellers successfully sold in last 30 days which will give total successful listings

Only apply if you have great experience in developing chrome extensions.

Let's talk. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online