Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I need powerful chrome extension which can pull data from ebay website when checking supplier/source website.

Extension will grab all product titles from supplier's product page when visiting supplier page. It will compare all products titles on eBay and generate following results.

1. how many eBay sellers are selling that product

2. how many total sales in last 30 days, 14 days and 7 days

3. how many sellers out of total sellers successfully sold in last 30 days which will give total successful listings

Only apply if you have great experience in developing chrome extensions.

Let's talk. Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online