Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

I have some fitness data for my classes at a high school. I want students to be able to write their name and log in and enter their fitness scores. then I want each of their scores to be converted to an interactive graph. I want them to see their trend over time for their scores.

Here is an image on my website.

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online