Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Max01 với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We would like to extend the timeout period for products saved in the cart.

Currently items in the cart are only saved for a very short time and then dissapears. We would like the time out here to be 24 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online