Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2519 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1250 - ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Have been designing, architecturing, developing, maintaining, troubleshooting, performance tuning, testing high performance, highly scalable, dynamic Web and Enterprise Applications.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online