Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1555 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £2000 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

Translate the code of a 2D Online-RPG from its current engine, which is #C-like, to Javascript, fixing any bugs that crop up. The majority of the code is already translated and working, with about ~25k lines remaining.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online