Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Our immigration law firm would like to list current processing times for certain types of immigration applications. The government posts these processing times at [url removed, login to view], where they are updated at least monthly. The specific ones we are interested are located on this page under "Field Office". We want to be able to pull data for each field office and have it update a static page on our own website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online